KIT KAT Mini

Mini KIT KAT - Chocolates NESTLÉ

 

KIT KAT mini, ideal para compartir tus respiros. Todo el sabor del KIT KAT en formato mini.